Making a Tutorial Video

Video Titoriais

Neste espazo terás aceso aos video-titoriais precisos para poder poñerte ao día nos elementos técnicos da radio escolar.

Tamén poderás ver un breve resumo dos pasos a seguir para levar a cabo unha sesión de gravación dun programa.

Agradecer a aportación especial dos videos de "Rede Espora". E en breve terás algún video máis de colleita propia. Especialmente para o apartado de gravación, pois como sabes, non noso estudo traballamos con plataforma IOS (apple), en concreto co programa "Garage Band".

  • Icono Social SoundCloud
  • YouTube
  • Facebook

Montaxe da Radio Escolar

Contacto

Ponte en contacto con nós se tes calquera dúbida!!